Praca nierejestrowana w Polsce

Pod koniec grudnia, grupa ekspertów CASE zakończyła projekt, badający zjawisko nierejestrowanej pracy w Polsce.  Eksperci pod kierownictwem Mateusza Walewskiego oszacunkowali, iż 9,3%  stanowisk pracy w Polsce, w większości na obszarach wiejskich, jest nierejestrowanych.

Głównym motywem podjęcia pracy  nierejestrowanej jest brak alternatywnych możliwości zatrudnienia przez niewykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie badania wskazują wyraźną preferencję oraz przyzwolenie społeczne dla tego zjawiska. W celu zmniejszenia zjawiska pracy nierejestrowanej w długotrwałej perspektywie, eksperci zalecają zmniejszenie kosztów zatrudnienia, zwiększenie karalności oraz podwyższenie jej surowości oraz wzmocnienie zaufania dla instytucji publicznych oraz praworządności.

Projekt finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego szczegóły będą prezentowane na ministerialnej konferencji wiosną. Wiecej o projekcie: Praca nierejestrowana