Polska pozostanie motorem wzrostu, ale wciąż ma wiele do zrobienia

„Polska pozostanie motorem wzrostu, ale wciąż ma wiele do zrobienia” – powiedział Christopher Hartwell podczas konferencji Eurobuild do przedstawicieli sektora nieruchomości. W swoim wystąpieniu dr Hartwell analizował atrakcyjność inwestycyjną regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Dr Hartwell przedstawił ogólny zarys sytuacji ekonomicznej w regionie, także w kontekście ostatnich wydarzeń: wojny na Ukrainie, sankcji wobec Rosji oraz kryzysu w Grecji. Według dr. Hartwella „region Europy Środkowo-Wschodniej musi podjąć wspólny wysiłek, aby odzyskać ducha reform i liberalizacji, i aby po raz kolejny objąć prowadzenie w dążeniu do zmian strukturalnych na świecie.” Pośród wyzwań, z którymi kraje regionu będą musiały się zmierzyć, znajduje się lepsza ochrona praw własności, większa swoboda działalności gospodarczej oraz decentralizacja polityczna i fiskalna. 

Zmiany strukturalne i instytucjonalne w Polsce nie zostały jeszcze zakończone i kraj będzie musiał wkrótce podjąć działania w kierunku rozwiązania pojawiających się problemów, takich jak migracja Polaków na Zachód, imigracja cudzoziemców czy bezrobocie, a także poprawa ochrony praw własności i konsolidacja fiskalna.

Konferencja „Invested Interest” odbyła się 12 czerwca w Warszawie: http://eurobuildcee.com/?page=conferences&id=1153032#page_top