15 Mar 2017

Nowa publikacja: Polityka gospodarcza i otoczenie międzynarodowe, a stan finansów publicznych w Polsce. Scenariusze

Polska ma jeden z największych deficytów strukturalnych spośród państw UE.  Podczas gdy pozostałe państwa UE podejmują działania na rzecz ograniczenia deficytu, polski rząd nie tylko wprowadza kosztowne projekty, ale także zapowiada kolejne, które dodatkowo pogłębią problemy polskich finansów publicznych. Deklarowany przez rząd cel utrzymania deficytu nominalnego poniżej 3% PKB jest zdecydowanie niewystarczający, ponieważ nie pozostawia marginesu bezpieczeństwa na wypadek spowolnienia gospodarczego. Tymczasem problemy w gospodarce światowej oraz strukturalne wyzwania stojące przed polską gospodarką sprawiają, że scenariusz spowolnienia gospodarczego staje się coraz bardziej realny.

Dr Aleksander Łaszek ocenia aktualną politykę rządu przez pryzmat wyzwań stojących przed polską gospodarką oraz jej odporności na wstrząsy.

Przeczytaj 146. Zeszyt mBank-CASE