Europe, harmonizacja podatków, koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej, Macroeconomics and macroeconomic policy, podatki, polityka fiskalna

‘Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności’ - panel dyskusyjny CASE na Forum Ekonomicznym  (6-9 września 2016)

 
 
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych poprowadzi panel dyskusyjny poświęcony kwestiom planowania w polityce fiskalnej na 26. Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Celem panelu jest ożywienie dyskusji na temat zalet przewidywalności kształtowania polityki, w szczególności sposobu prowadzenia polityki fiskalnej. Goście CASE omówią planowanie dochodów i wydatków publicznych, umiejscawiając zagadnienie przewidywalności fiskalnej w kontekście międzynarodowym i sytuacji regionu.

Zaproszeni międzynarodowi eksperci poruszą kwestię przewidywalności dochodów z tytułu podatków konsumpcyjnych, posłużą się porównaniami międzynarodowymi, w tym szczegółowo omówią przypadki Polski i Rumunii. Wpływ zmian w kodeksie podatkowym i krańcowej stopie podatkowej, w historycznej i międzynarodowej perspektywie na biznes, ściągalność podatków i przychody do budżetu, posłuży jako punkt wyjścia do dyskusji nad poprawą stabilności tej głównej składowej całkowitych dochodów podatkowych.

Utrudnienia w prowadzeniu przewidywalnej i rozważnej polityki wydatkowej zostaną omówione zarówno z perspektywy politycznej, jak i akademickiej. Eksperci odniosą się do kwestii instytucjonalnych, w tym przepisów podatkowych, średniookresowych ram budżetowych i ram fiskalnych, a także przedyskutują ich optymalny kształt. Zastanowią się również, jak zbudować solidne i przewidywalne finanse publiczne. Ponadto, przeanalizowane zostaną problemy związane z niezależnością instytucji i konkurencją regulacyjną, które to mogą stanowić przeszkodę w prowadzeniu przewidywalnej polityki fiskalnej.

Moderatorem dyskusji "Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności" będzie Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w  CASE. W panelu wezmą udział Gabriel Biris, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Rumunii, Jarosław Neneman, Doktor Ekonomii na Uczelni Łazarskiego i były wiceminister finansów, Michael Smart, Profesor na Uniwersytecie Toronto, Manouchehr Mokhtari, Starszy Wykładowca na Uniwersytecie Maryland, oraz Ivailo Izvorski, Dyrektor Globalny ds. Makroekonomii i Zarządzania Fiskalnego z Banku Światowego.

Czytaj artykuł Grzegorza Poniatowskiego o konieczności zmian w podejściu do polityki fiskalnej w Emerging Europe tutaj.