aktywność zawodowa, Czechy, demografia, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, starzenie się, zatrudnienie

Polityka aktywnego starzenia się a zatrudnienie w Republice Czeskiej

Starzenie się społeczeństwa jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, wpływających na wiele aspektów naszego życia. W przypadku Czech, ze zjawiskiem tym wiążą się zmiany strukturalne na rynku pracy. W ostatnim czasie kraj ten przyjął rozwiązania, których celem jest ograniczenie liczby osób przedwcześnie opuszczających rynek pracy. Jednakże zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, rozważając przedłużenie swojej aktywności zawodowej często muszą mierzyć się z trudnościami wynikającymi z powolnej stabilizacji sytuacji gospodarczej po ostatnim kryzysie. Narzędziem często wykorzystywanym w walce z negatywnymi skutkami starzenia się kadry pracowniczej jest zarządzanie wiekiem. Znajduje ono zastosowanie głównie wśród większych przedsiębiorstw, ponieważ małe i średnie firmy postrzegają je jako zbędne lub zbyt kosztowne. Dużą popularnością cieszą się również samozatrudnienie lub praca na część etatu dla starszych pracowników.  Rodzą one jednak poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw, ponieważ w efekcie przyjęcia tych rozwiązań  muszą one zmagać się dodatkowym ryzykiem oraz efektami zewnętrznymi. Jednym z poważniejszych problemów czeskiej gospodarki jest brak skłonności do podnoszenia swoich kwalifikacji wśród starszych pracowników, zwłaszcza tych bez średniego wykształcenia. Przekazywanie dobrych praktyk oraz wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego postrzegane są jako jedne  najskuteczniejsze narzędzi w walce z tym zjawiskiem.

 

Publikacja "Conceptual Framework of the active ageing policies in employment in the Czech Republic" została przygotowana przez Lucie Vidovićová w ramach projektu MOPACT.
 

Publikacja (w j. angielskim) dostępna jest tutaj.