31 Lip 2017

Online CASE CPI: Ceny w Internecie w lipcu względem czerwca utrzymały się na niezmienionym poziomie

Cena koszyka towarów i usług w Internecie w lipcu względem czerwca nie zmieniła się.

W mijającym miesiącu ceny towarów dostępnych za pośrednictwem Internetu ustabilizowały się na poziomie całego badanego koszyka produktów i usług. Ceny paliw, które najsilniej wpływają na krótkookresowe zmiany indeksu inflacji spadły średnio o jedynie 0,2 proc. w stosunku do czerwca. Podobna zmiana miała miejsce w kategorii „Żywność i napoje bezalkoholowe”. Pomimo tego, że większość badanych wyrobów żywnościowych nieznacznie zdrożała, to na ogólny spadek cen w tej kategorii duży wpływ miała przecena owoców świeżych i warzyw (spadek o około 8 proc.). Największy wzrost cen można było zaobserwować w kategorii „Inne towary i usługi”, na co wpływ miały głównie drożejące artykuły higieniczne i kosmetyki (o około 2 proc.).

Nazwa kategorii

Zmiana poziomu cen m/m

Żywność i napoje bezalkoholowe

99,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,0

Odzież i obuwie

99,4

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii

100,3

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

Zdrowie

99,5

Transport

99,8

Łączność

100

Rekreacja i kultura

100,1

Edukacja

100,0

Restauracje i hotele

100,4

Inne towary i usługi

100,8

Online CASE CPI

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu.

Więcej informacji o Online CASE CPI: http://www.case-research.eu/en/online-case-cpi

 

Zdjęcie: Pixabay