Nowy raport CASE o integracji handlowej w Europie Południowo-Wschodniej

Nowy raport CASE  o integracji handlowej w Europie Południowo-Wschodniej

Raport zatytułowany Umowy o wolnym handlu Bośni i Hercegowiny: analiza i rekomendacje autorstwa Amira Hadziomeragica, Małgorzaty Jakubiak, Nermina Oruca oraz Wojciecha Paczyńskiego analizuje integrację handlową w Europie Południowo Wschodniej z perspektywy Bośni i Hercegowiny – kraju, borykającego się z problemem bardzo małej konkurencyjności eksportu.

Autorzy argumentują, że wiele barier rozwoju handlu zagranicznego Bośni i Hercegowiny ma źródło wewnątrz kraju. Chodzi tu m.in. o strukturę gospodarki, bardzo skomplikowaną strukturę administracyjną, klimat inwestycyjny i warunki dla prowadzenia biznesu. Klucz do poprawy wyników handlowych leży zatem w niemałej mierze w reformach wewnętrznych: przyspieszeniu prywatyzacji i restrukturyzacji firm, zwiększeniu elastyczności rynku pracy, poprawie infrastruktury.

W raporcie sformułowane są także rekomendacje dotyczące polityki handlowej. W szczególności autorzy sugerują, że z punktu widzenia interesów Bośni i Hercegowiny dążenie do pogłębienia liberalizacji handlowej w regionie może być bardziej korzystne od prób ochrony wybranych krajowych sektorów. Rekomendacje odnoszą się także do kwestii certyfikacji i standardów, taryfy celnej, reformy administracji celnej oraz promocji eksportu.

Skutki dotychczasowej integracji handlowej w regionie są ocenione jako pozytywne, choć dość ograniczone. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy zwracają uwagę na ograniczony potencjał gospodarczy Europy Południowo Wschodniej oraz fakt, że od momentu wprowadzenia w życie umów o wolnym handlu upłynęło niewiele czasu. Doświadczenia innych regionalnych inicjatyw handlowych wskazują, że skutki liberalizacji handlu ujawniają się na ogół z przynajmniej kilkuletnim opóźnieniem. Przekształcenie w grudniu 2006 r. sieci dwustronnych umów o wolnym handlu w regionalne porozumienie o wolnym handlu (CEFTA 2006) jest ocenione jako krok w dobrym kierunku.

Informacje o innych projektach CASE realizowanych w Bośni i Hercegowinie dostępne są tu: 

http://www.case.com.pl/strona--ID-bosnia_herzegovina,nlang-19.html