Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Trade, economic integration and globalization, WTO

Nowa publikacja w ramach projektu "Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO"

Pojawiła się nowa publikacja- "Społeczne skutki przystąpienia Białorusi do WTO"- przygotowana w ramach projektu  "Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO".

 

Celem publikacji jest dostarczenie analizy ilościowej efektu konsumpcyjnego, jaki wśród poszczególnych grup społeczeństwa białoruskiego spowodowała obniżka ceł importowych, wynikająca ze wstąpienia Rosji do WTO (co na Białoruś miało wpływ ze względu na istniejącą pomiędzy Rosją, Białorusią i Kazachstanem unię celną). W świetle przeprowadzonych badań, pozytywne skutki efektu konsumpcyjnego w postaci zmian w cenach i poziomie konsumpcji importowanych dóbr były odczuwalne wśród wszystkich grup społecznych jedynie w marginalnym stopniu. Wynika to przede wszystkim z niewielkich obniżek ceł w momencie wstąpienia Rosji do WTO, skromnego udziału importowanych dóbr, na które cło zostało obniżone, w koszyku konsumpcyjnym oraz podobny poziom konsumpcji we wszystkich grupach społeczeństwa białoruskiego. Najsłabiej pozytywne skutki efektu konsumpcyjnego odczuwalne były przez mieszkańców obszarów wiejskich, w których koszykach konsumpcyjnych dobra importowane zajmowały relatywnie najmniej miejsca, zwłaszcza w porównaniu do mieszkańców Mińska.

 

Publikacja przygotowana została w ramach jednego z dziewięciu działań przewidzianych w projekcie i jest jednym z trzech raportów dotyczących akcesji Białorusi do WTO (wszystkie dostępne są na stronie projektu w j. angielskim).

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.