arabska wiosna, Post-communist transition and development issues, post-komunizm, reformy ekonomiczne, transformacja, transformacja systemowa

NOWA PUBLIKACJA: "The Arab and Post-Communist Transitions: Similarities, Differences, and Common Lessons"

 
 
Na początku masowych protestów w 2010 i 2011 roku wielu polityków i ekpertów sugerowało, że kraje arabskie mogłyby korzystać z doświaczeń post-komunistycznej tranformacji wczesnych lat 90. Niemniej jednak, geopolityczny, historyczny i społeczno-ekonomiczny kontekst arabskiej trasformacji różnił się w wielu aspektach od tego w byłym bloku sowieckim 20 lat wcześniej. Te różnice stały się bardziej widoczne 5 lat później, na początku roku 2016, gdy większość arabskich starań w kierunku trasformacji zakończyła się nową falą autorytaryzmu lub długimi, krwawymi konfliktami. Pomimo tego, istnieją pewne wspólne aspekty obydwóch trasformacji, z których można wyciągnąć wnioski. Dotyczą one współzależności pomiędzy polityczną i ekonomiczną trasformacją, roli wzajemnej instytucjonalnej kontroli i równowagi sił oraz rządów prawa, tempa reform, zagrożeń związanych z konfliktami o podłożu etnicznym i religijnym oraz znaczenia wsparcia z zewnątrz.
 
 
Marek Dąbrowski analizuje podobieństwa i różnice pomiędzy transformacjami w krajach arabskich i post-komunistycznych.
 
 
Pobierz artykuł tutaj.
 
 
Publikacja ukazała się w Acta Oeconomica 66(2), czerwiec 2016.