Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, polityka makroekonomiczna, Węgry, wzrost gospodarczy

NOWA PUBLIKACJA: "Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015"

 
 
 
Według opinii węgierskiego rządu, stosunkowo wysoki wzrost PKB na Węgrzech w ostatnich dwóch latach (3,7% w 2014 i 2,9% w 2015) jest wynikiem polityki gospodarczej państwa i dowodzi, że "węgierskie reformy odnoszą sukces". 
 
W najnowszym Zeszycie mBank-CASE Gábor Oblath dowodzi, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2014 i 2015 roku wynikało głównie z czynników spoza sfery działania tak zwanej "nieortodoksyjnej" polityki gospodarczej prowadzonej przez dwa rządy partii FIDESZ od 2010 roku. Autor pokazuje, że kluczowe czynniki odpowiedzialne za wskaźniki wzrostu węgierskiej gospodarki w ostatnich pięciu latach miały głównie charakter egzogeniczny. Ważną rolę odegrały m.in. wyjątkowo duże transfery funduszy z Unii Europejskiej. Ponadto, pogarszające się otoczenie instytucjonalne negatywnie wpływa na perspektywy wzrostu na Węgrzech w kolejnych latach.
 
Przeczytaj zeszyt tutaj.