Europe, inwestycje, Macroeconomics and macroeconomic policy, Unia Europejska, wzrost, wzrost gospodarczy

NOWA PUBLIKACJA: "O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich"

Wzrost w Unii Europejskiej od wybuchu globalnego kryzysu finansowego jest wolniejszy (1) niż przed kryzysem, (2) niż wynikałoby to z trendu, (3) niż przewidywano i (4) niż w Stanach Zjednoczonych.

Jego słabość wynika bardziej z powodów podażowych niż popytowych. Stratę w produkcie potencjalnym po kryzysie zwiększały: nierównowagi sprzed kryzysu, stymulacja fiskalna z lat 2007-2009 zwiększająca wydatki publiczne pomimo braku przestrzeni fiskalnej, nadzwyczajne wsparcie płynnościowe dla banków oraz sztywność rynku dóbr w momencie wybuchu kryzysu.

Problemy ze wzrostem mogą się pogłębić i utrwalić, jeżeli nadal będzie rosło poparcie społeczne dla partii antyrynkowych. Partiom skrajnym sprzyja dywergencja w krajach „starej” Unii i spowolnienie konwergencji w nowych krajach członkowskich, jak również tendencje dotyczące nierówności, w tym zwłaszcza zmniejszenie mobilności gospodarstw domowych między grupami dochodowymi.

 

144. Zeszyt mBank-CASE składa się z głównej publikacji Andrzeja RzońcyAleksandra Łaszka pt. "O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich" oraz komentarz Andrzeja Halesiaka "Wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej – perspektywa inwestycji".