Financial sector, instytucje finansowe, kraje transformacji, kryzys finansowy, liberalizacja, Post-communist transition and development issues, transformacja systemowa

NOWA PUBLIKACJA: "If You’re Going Through Hell, Keep Going: Non-linear Effects of Financial Liberalization in Transition Economies"

 
Czy zwiększenie poziomu i tempa liberalizacji finansowej podczas transformacji naraziło kraje na kryzysy? A jeżeli kryzys wybuchł, to czy liberalizacja uczyniła więcej szkody czy pożytku?
 
Opierając się na bazie danych na temat 28 gospodarek w procesie transformacji systemowej, prezes CASE Christopher A. Hartwell szuka odpowiedzi na te pytania w oparciu o szereg ekonomicznych wskaźników, takich jak oszczędności i rozmiar sektora prywatnego. Rezulaty dowodzą, że chociaż liberalizacja może początkowo zwiększyć prawdopodobieństwo kryzysu, to przy wyższych stopniach otwartości finansowej prawdopodobieństwo to gwałtowanie spada. Ponadto, korzyści z liberalizacji w różnych aspektach przeważają nad ryzykiem związanym z pośrednimi stopniami liberalizacji.
 
Artykuł ukazał się w Emerging Markets Finance and Trade i jest dostępny tutaj.