Europe, Financial sector

Nasz region Europy wróci do wzrostu w 2016 r. MFW prezentuje w CASE raport regionalny

Wzrost gospodarczy powinien powrócić do Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy (CESEE) w przyszłym roku. Są jednak ryzyka, które mogą stanąć temu na przeszkodzie - wynika z raportu MFW "Godzenie konsolidacji finansowej i wzrostu".

Zgodnie z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym roku wzrost gospodarczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, do której zalicza się Polska, powinien sięgnąć 3,4 proc., a w przyszłym roku wskaźnik ten powinien wynieść 3,1 proc. Natomiast gospodarka całego regionu CESEE spadnie w tym roku o 0,6 proc. a w przyszłym roku będzie rozwijała się w tempie 1,3 proc.

Regionalny Przedstawiciel MFW dla Europy Środkowo-Wschodniej Bas Bakker zwrócił uwagę podczas prezentacji raportu, że Polska jest jedynym z nielicznych krajów Europy Wschodniej, który nie poddał się recesji w 2009 r. i od tego czasu rozwija się stabilnie. "Jeżeli popatrzymy na PKB na mieszkańca w regionach to okazuje się, że Mazowsze jest jednym z bogatszych regionów, w rzeczywistości jest bogatsze niż wszystkie regiony Francji z wyjątkiem Paryża" - powiedział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z prognozą MFW w przyszłym roku Polska gospodarka powinna rozwijać się w tempie 3,5 proc. "To znaczy, że Polska szybko dogania w rozwoju Europę Zachodnią" - zauważył ekonomista. Zwrócił uwagę, że rozwój krajów naszego regionu Europy w znacznej części zawdzięczamy środkom z Unii Europejskiej. "W ostatnich latach absorbcja tych funduszy znacznie wzrosła" - zauważył Bakker.

Według niego, mimo że większość krajów CESEE rozwija się w zdrowym tempie, Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (ang. CIS) pozostają w recesji. Bakker wyjaśnił, że główna przyczyna to załamanie cen ropy naftowej, co jest bardzo ważne dla Rosji.

W swoim komentarzu do raportu Christopher Hartwell, prezes CASE, poruszył temat inflacji w krajach CESEE i pozytywnych efektów niskich polityk inflacyjnych. Zwrócił też uwagę, że to, co najbardziej przysłużą się rozwojowi gospodarek, to dalsze reformy instytucjonalne i przede wszystkim, przestrzegania prawa własności.

Christopher Hartwell położył też nacisk na kwestię konsolidacji fiskalnej jako gwarancji stabilnego wzrostu ekonomicznego.

 

Raport IMF: Regional Economic Issues, Reconciling Fiscal Consolidation and Growth