Belarus, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

„Myślenie globalne, działanie lokalne: perspektywy rozwoju Białoruskiego sektora prywatnego” - Kastryčnicki Ekanamičny Forum w Mińsku

5 listopada 2014 roku po raz drugi zorganizowane zostało na Białorusi forum ekonomiczne Kastryčnicki Ekanamičny Forum. Tematem konferencji było „Myślenie globalne, działanie lokalne: perspektywy rozwoju Białoruskiego sektora prywatnego.” KEF zorganizowane zostało po raz pierwszy w 2013 roku celem umożliwienia debaty publicznej dotyczącej reform na Białorusi. W tym roku wśród gości forum znalazło się ponownie wiele znamienitych osobistości: minister gospodarki Snopkov, Young Chul Kim, dyrektor regionalny Banku Światowego na Białorusi, Lucio Vinhas de Souza, zarządzający/główny ekonomista Moody’s Investors Service Pavlo Sheremeta, były minister do spraw rozwoju i handlu Ukrainy i wiele innych.  Jednym ze współorganizatorów formum była spółka-córka CASE, CASE Białoruś.

Podczas konferencji rozmawiano o potencjalnych możliwościach reform oraz modernizacji. Uznano, że nie jest możliwe, aby w współczesnych czasach utrzymać obecny model społeczno-ekonomiczny. Należy zainicjować plan głębokich reform ekonomicznych, gdyż w innym wypadku przedstawiciele instytucji rządowych na Białorusi nie będą znali zakresu swoich obowiązków i roli w owych reform przeprowadzaniu. Warunkiem wzrostu gospodarczego mogłyby być inwestycje zagraniczne w kraju. Jednak w pierwszej kolejności białoruski system prawny, waluta oraz ogólny klimat inwestycyjny muszą być wiarygodne dla inwestorów zagranicznych. Co więcej, białoruski przemysł jest niestety przestarzały i wymaga rozwoju nowych sektorów oraz inwestycji w kapitał ludzki. Białoruskie kadry cechują się bardzo wysokim potencjałem, ale brakuje lokalnych zakładów przemysłowych, które mogłyby ten potencjał wykorzystać. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest przejmowanie przez zagranicznych pracodawców wysoko wykwalifikowanych białoruskich pracowników za bardzo niską cenę.Tegoroczna konferencja cechowała się wyższym poziomem niż ta zorganizowana w roku ubiegłym. Obecność delegatów wysokiego szczebla była największa w historii wszystkich krajowych wydarzeń organizowanych przez BRAMA. Udało się zgromadzić przedstawicieli z rozmaity środowisk (np.: ekspertów krajowych i zagranicznych, naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz rządowych) aby przedyskutować możliwości reform ekonomicznych na Białorusi. Forum zaczęło zostawać postrzegane jako unikalne pole dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego oraz administracji państwowej. Konferencja jest dowodem na to, że tego typu krajowe wydarzenia z uczestnictwem rządowych przedstawicieli najwyższej rangi są na Białorusi możliwe. Sukces Forum KEF stanowi podstawę do tego aby regularnie organizować tego typu konferencje w przyszłości.