Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Eastern Partnership, Europe, Labor market, social policy and social services, labour migration

Migracje z krajów Partnerstwa Wschodniego tematem dyskusji podczas seminarium w CASE

23 września w CASE odbyło się seminarium: „Migracje z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina): perspektywa Unii Europejskiej”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach  sfinalizowanego niedawno projektu "ENPI - Koszty i korzyści wynikające z migracji zarobkowej między UE a państwami programu Partnerstwa Wschodniego".

 

Prezes CASE Luca Barbone wprowadził słuchaczy do tematu migracji z Krajów Partnerstwa Wschodniego, prezentując najnowsze trendy oraz charakterystyki historycznych faz migracji z tego regionu. Podkreślił również, że z uwagi na to, iż w każdym z krajów procesy migracyjne przebiegają w różny sposób, potrzebne są odpowiednio zaprojektowane polityki migracyjne.
W kontekście pozytywnych i negatywnych skutków migracji, Luca Barbone zaznaczył, że migracje z krajów Partnerstwa Wschodniego przynoszą korzyści nie tylko migrantom, ale również ich rodzinom oraz wspierają rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia. Zwrócił jednocześnie uwagę na wiele słabości procesów związanych z ochroną prawną migrantów i ich niewielkiego dostępu do świadczeń socjalnych.  Jak podkreślił, wiele jednak zależy od dostosowania istniejących polityk migracyjnych i wsparcia instytucji odpowiedzialnych za te polityki.
 
W swojej prezentacji Marek Góra skupił się na przykładzie Polski, która jest krajem zarówno przyjmującym, jak i wysyłającym migrantów. Profesor Góra przedstawił najważniejsze dane dotyczące imigracji w Polsce, szczególną uwagę poświęcając atrakcyjności naszego kraju wśród imigrantów zza wschodniej granicy. Atrakcyjność ta wynika przede wszystkim z podobieństw na tle historycznym, kulturowym i językowym.


Choć profesor Góra wspomniał o kilku negatywnych aspektach mobilności ludności, podkreślił, że imigracja w Polsce jest zjawiskiem pozytywnym. Przede wszystkim, imigranci wspierają rozwój gospodarczy kraju, jednocześnie poprawiając relacje pomiędzy Polską a sąsiadami - krajami wysyłającymi. Ponieważ liczba imigrantów w naszym kraju z roku na rok rośnie, zdaniem eksperta Polska musi prowadzić politykę przyjazną migrantom, a szczególnie wzmocnić instytucje odpowiedzialne za integrację imigrantów z polskim społeczeństwem.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie kliknij tutaj.