Marek Dąbrowski

CASE Fellow

Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

 • CASE Fellow,
 • professor, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Moskwa,
 • członek Rady Naukowej, Instytut Polityki Gospodarczej Gajdara, Moskwa,
 • przewodniczacy Rady Nadzorczej, CASE Ukraina (1999-2009, 2014-obecnie),
 • badacz wizytujący, Bruegel, Belgia (2014-obecnie).

Poprzednie stanowiska:

 • członek Komitetu Wykonawczego, Stowarzyszenie Gospodarczych Studiów Porównawczych (2007-2009),
 • członek Grupy Doradczej, the Economic Systems' Journal (2005-2009), 
 • współzałożyciel oraz przewodniczacy Rady Fundacji i prezes Zarzadu, CASE, 
 • przewodniczacy Rady Nadzorczej, CASE Ukraina (1999-2009),
 • członek, Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski  (1998-2004),
 • współzałożycieli i były członek zarządu, Europejskie Stowarzyszenie Porównawczych Studiów Ekonomicznych (1995-1996; 2003-2006),
 • członek Komitetu Naukowego, the European Journal of Comparative Economics, 
 • członek Rady Doradczej, Ekonomicheskaya Politika.
 • pierwszy wiceminister finansów (1989-1990).

Wykształcenie:

 • profesura, nauki ekonomiczne (1995),
 • habilitacja, ekonomia, Uniwersytet Łódzki (1987),
 • doktorat, ekonomia, Intytut Planowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (1979),
 • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1969-1974).

Jęzki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), ukraiński (podstawowy).

Profile online:

Online Profiles:

linkedin.com

researchgate.net