bank centralny, Europe, kryzys finansowy, Macroeconomics and macroeconomic policy

Maciej Krzak w debacie „Banki centralne a kryzys w strefie euro”

14 marca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się kolejna debata z cyklu pt.: „Banki centralne a kryzys w strefie euro” organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i PZU.  W debacie udział wzięli eksperci z dziedziny makroekonomii i polityki pieniężnej:  dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Kredyt Banku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Ryszard Petru, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. CASE reprezentowany był przez dr Macieja Krzaka.

Tematem głównym debaty była rola polityki banków centralnych w czasie kryzysu finansowego. Poruszane były zagadnienia dotyczące m.in. polityki makroostrożnościowej, stosowania niekonwencjonalnej polityki monetarnej, nadzoru finansowego nad bankami oraz sposobów zapewniania płynności bankom komercyjnym w Europejskiej Unii Monetarnej. Omówiono także tematy wykraczające poza obszar strefy euro, w tym: przyczyny światowego kryzysu finansowego, skutki polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych i Japonii czy istotność funkcji banków centralnych w nawiązaniu do historii ich powstania.
 

Zdjęcia dzięki uprzejmości TEP.