Nauka:

Magister ekonomii, Uniwersytet Łódzki (2003)

Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki (2008)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki (2018)

Języki:

polski (ojczysty)

angielski (biegły)

Lukasz Arendt

CASE Fellow

Łukasz Arendt - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie kwiecień 2020 – lipiec 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w okresie lipiec 2016 – październik 2019 r. dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce rynku pracy oraz wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę. W szczególności jego zainteresowania badawcze obejmują: zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji, prognozowanie zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.

Ekspert w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wybrane publikacje

  • Bednarski M., Arendt, Ł., Grabowski W., Kukulak-Dolata I. (2020), Segmentacja rynku pracy w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., Kukulak-Dolata, I., 2020, County-Level Patterns of Undeclared Work: An Empirical Analysis of a Highly Diversified Region in the European Union, Social Indicators Research, https://doi.org/10.1007/s11205-019-02243-4.
  • Gajdos A., Arendt, Ł.,, Balcerzak A.P. and Pietrzak M.B. (2020), Future Trends of Labour Market Polarisation in Poland. The Perspective of 2025, Transformations in Business & Economics, 19(2), pp. 114-135.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2019, Technical Change and Wage Premium Shifts among Task-content Groups in Poland, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 32 (1), p. 3392–3410.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2019, The Role of Firm-level factors and Regional Innovation Capabilities for Polish SMEs, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 15 (3), p. 11–44.
  • Arendt, Ł., 2018, Is Polish Labour Market Heading Towards Polarisation, Olsztyn Economic Journal, Vol. 13 (3), p. 309–322.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2018, Impact of ICT Utilization on Innovations and on Labor Productivity: Micro-level Analysis for Poland, w: Dias, A., Salmelin, B., Pereira, D., Sales Dias, M. (eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Economic and Policy Perspectives, Springer, p. 225–247.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2017, Innovations, ICT, and ICT-driven Labor Productivity in Poland – a firm level approach, Economics of Transition, Vol. 25 (4), p. 723–758.
  • Arendt, Ł. (2016), Paradoks Solowa i determinanty wdrożenia technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, Gospodarka Narodowa, 1(281), s. 29-53.
  • Arendt, Ł., Skorupinska, A., 2016, Labour Productivity, ICT and Complementary Factors in the CEE Region, Olsztyn Economic Journal, Vol. 11 (4), p. 385–397.