List CASE do Rzeczpospolitej

Szanowny Panie Redaktorze,

W niedawnej publikacji Rzeczpospolitej (http://www.rp.pl/artykul/68282.html) Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych został wymieniony wśród instytutów naukowo-badawczych, których prace są wykorzystywane przez partie polityczne przy formułowaniu swoich programów.

CASE jest międzynarodowym instytutem prowadzącym projekty badawcze i rozwojowe w ponad trzydziestu krajach. Misją instytutu jest „(…) dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych (…)”. Zgodnie z obowiązującym w CASE „Kodeksem postępowania” nie wykonujemy żadnych prac na rzecz partii politycznych. Wyniki naszych badań są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wykorzystywanie ich przez różne siły polityczne dla rozwoju krajów, których dotyczą, w tym Polski, jest dla nas źródłem satysfakcji i spełnieniem misji CASE.

Marek Dąbrowski
Przewodniczący Rady Fundacji CASE