asymetryczna informacja, Europe, Inne, konkurencyjność, mobilność, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, switching costs, telefonia komórkowa

Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej mobilności abonentów [Praca doktorska]

Streszczenie

Bariery mobilności klientów między dostawcami powszechnie uznaje się za czynnik ograniczający konkurencję i wzmacniający siłę rynkową firm. Powodują one, że wybory konsumentów nie odzwierciedlają różnic w cenach i jakości poszczególnych dóbr. Celem tej pracy jest zbadanie w jaki sposób bariery mobilności mogą oddziaływać na konkurencyjność rynku telefonii komórkowej. Analiza powyższego zagadnienia będzie uwzględniać ekonomiczną specyfikę tego rynku, a więc fakt, że firmy konkurują między sobą używając nieliniowego mechanizmu cenowego w warunkach asymetrycznej informacji o popycie konsumentów.

Praca doktorska Macieja Sobolewskiego powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Żylicza.
Obrona pracy miała miejsce 10 maja 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracę prezentujemy na stronie internetowej CASE za zgodą autora.