Kijów: Konferencja CASE i CASE Ukraina okazała się wielkim sukcesem.

Międzynarodowa konferencja ekonomiczna pt. "Winds of Change: The Impact of Globalization on Europe and Asia", odbyła się w dn. 23-24 marca w Kijowie na Ukrainie. Dwustu naukowców, polityków gospodarczych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i finansowych z blisko trzydziestu krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej wzięło udział w tym wydarzeniu. Eksperci dyskutowali o zróżnicowaniu tempa wzrostu gospodarczego, nierównowadze makroekonomicznej na świecie, migracjach, przepływie dóbr i kapitału, prawach własności i reformowania systemów prawno-instytucjonalnych. Poruszany był także problem  przebiegu procesów integracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej.