Jarosław Śmietaniak


Jarosław Śmietaniak (ur. 1973) współpracuje z CASE od maja 2000 roku. Zajmuje się problematyką finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem rynków finansowych.

Jako konsultant Instytutu Logistyki w Poznaniu brał udział w w kilku projektach retrukturyzacyjnych przedsiębiorstw opartych o filozofię "Reinżynierii Procesów Gospodarczych". Autor metodyki pt."Analiza finansowo - kosztowa dla potrzeb przebudowy systemów logistycznych przedsiębiorstw".

Przez pewien okres zarządzał finansami dużego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego (2000).

Jarosław Śmietaniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998), Wydzialu Ekonomii o specjalności Finanse i Bankowość.