Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polska gospodarka

Gry wojenne, czy nowa ekonomia? - CASE na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Ogłoszone przez prezydenta Komorowskiego zwiększenie nakładów na obronność z zagwarantowanych ustawowo 1,95% do zalecanych przez NATO 2% PKB może mieć pozytywny wpływ nie tylko na poprawę potencjału obronnego Polski, ale także na naszą gospodarkę. Nad tym, od czego będzie to zależało i w jaki sposób do tego doprowadzić debatował podczas panelu "Gry wojenne czy nowa ekonomia? Jak zadbać o wzrost gospodarczy w warunkach zagrożenia" wiceprezes CASE, Maciej Sobolewski. Panel odbył się w środę, drugiego dnia XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy. Oprócz dr Sobolewskiego wzięli w nim udział Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Jan Krzysztof Bielecki, sekretarz stanu, Zdzisław Gawlik, CEO AgustaWestland - Daniele Romiti, oraz gen. Leon Komornicki – ekspert Business Centre Club, b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Rozmawiano między innymi o tym, czy dla wsparcia polskiej gospodarki należałoby zrezygnować z zamówień zagranicznych. Zdaniem ekspertów, nie jest to konieczne, jednak w zamian za podpisanie kontraktu należałoby zobowiązywać wykonawców do inwestowania w Polsce.


Maciej Sobolewski proponował na przykład, aby dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania sytuacji, za pomocą pieniędzy z offsetu finansować jedynie projekty, które nie miałyby inaczej szansy uzyskać wsparcia z sektora finansowego. Ponadto, kontrahenci mogliby zostać zobowiązani do serwisowania sprzętu na terenie Polski.

 


Więcej na temat przebiegu debaty przeczytać można na oficjalnej stronie Forum Ekonomicznego w Krynicy.
 

Retransmisję panelu można obejrzeć na stronie tv.rp.pl