Estoński CIT - lekcje dla Polski. 163. Zeszyt mBank-CASE

Estonia ma najbardziej przyjazny system podatkowy w Europie (podczas gdy Polska zajmuje przedostatnie, 35 miejsce) i jest też znana z pionierskiego podejścia do opodatkowania dochodów osób prawnych. Od 2000 r. estońscy podatnicy CIT nie płacą podatku od zysków dopóty, dopóki nie dokonają ich wypłaty. Podejście to w założeniu powinno ułatwić dostęp do kapitału, rozpalić inwestycje przedsiębiorstw i przyczynić się do wyższego wzrostu gospodarczego. Czy te i inne pozytywne skutki są jednak rzeczywiście zauważalne w Estonii? Czy odroczenie płatności podatku dochodowego byłoby możliwe i korzystne dla Polski? Czy system estoński ogranicza unikanie i uchylanie się od opodatkowania, czy wręcz przeciwnie? Czy taki system jest sprawiedliwy? Zagadnienia te poruszają autorzy 163. Zeszytu mBank-CASE: Dimitri  Jegorov, zastępca sekretarza generalnego Ministerstwa Finansów Estonii, kierujący polityką podatkowo-celną kraju; dr Anna Leszczyłowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Aleksander Łożykowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Czytaj / Pobierz Zeszyt