Nauka:

magister prawa (specjalizacja: Międzynarodowe prawo publiczne) - Uniwersytet Wrocławski

Języki:

Język polski (ojczysty)
Angielski (biegły)
Rosyjski (biegły)
Włoski (średniozaawansowany)
Niemiecki (podstawowy)
Gruziński (podstawowy)

Emilia Małys-Zaremba


Emilia Małys-Zaremba jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra prawa (specjalizacja: Międzynarodowe prawo publiczne). Następnie ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie oraz dodatkowe kursy z zakresu monitoringu i edukacji praw człowieka.
Emilia posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe obejmującą różne aspekty zjawisk migracyjnych, w tym migrację przymusową (azyl, wewnetrzne przesiedlenia), migrację nielegalną, integrację uchodźców i migrantów ekonomicznych, w szczególności na rynku pracy, migrację legalną i zarządzanie migracją zarobkową, ochronę praw migrantów, powrót i reintegrację w kraju pochodzenia.

Swoje wszechstronne doświadczenie w tematyce migracji zdobywała pracując najpierw dla krajowych instytucji rządowych (Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Polsce), a następnie w ramach projektów unijnych oraz dla organizacji międzynarodowych (IOM, ICMPD) w Gruzji. Współpracowała także z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą.  W trakcie pracy dla rządu uczestniczyła w procesach decyzyjnych i opracowywaniu przepisów dotyczących azylu i migracji zarobkowej na poziomie krajowym i unijnym (pełniąc funkcję delegata polskiego). Pracowała również na rzecz rozwoju dwustronnej i wielostronnej współpracy w zakresie migracji i mobilności z krajami Partnerstwa Wschodniego (w szczególności z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją). 

Emilia dołączyła do zespołu ekspertów CASE i zaangażowała się w projekt "MIGRIGHT: Poprawa dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów
i uchodźców w Polsce".


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE