bezpieczeństwo, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Global/Multiregional, Rosja, UE

Eksperci CASE o niestabilnym bezpieczeństwie w regionie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 
W kontekście niedawnego szczytu NATO w Warszawie, a także publikacji nowej Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (30.06.2016), zachęcamy do przeczytania trzech raportów przygotowanych przez ekspertów CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zamówienie instytucji Unii Europejskiej.
 
Natalia Shapovalova i Olga Burlyuk, w raporcie dla Parlamentu Europejskiego, przedstawiły sytuację mniejszości narodowych na Krymie. Raport opisuje systematyczne naruszanie praw Tatarów Krymskich i Ukraińców od czasu aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014. Analizowana jest także reakcja społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, na kwestię naruszania praw człowieka na półwyspie. Shapovalova i Burlyuk rekomendują ustanowienie międzynarodowego organu monitorującego przestrzeganie praw człowieka na Krymie, wzmocnienie sankcji przeciwko Rosji i powiązanie tych sankcji z zarzutem naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka na okupowanym półwyspie.
 
 
 
Katarzyna Sidło, Bartosz Radzikowski, Karolina Zubel, Karolina Beaumont i Christopher Hartwell wzięli pod lupę współpracę transgraniczną w regionie śródziemnomorskim. Raport dla Komitetu Regionów zawiera przegląd najbardziej innowacyjnych polityk sektorowych wdrożonych w obszarze basenu Morza Śródziemnego, pogłębioną analizę najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych w wybranych rejonach oraz case studies z ostatnich projektów przeprowadzonych w regionie.
 
 
 
W kolejnym raporcie na zlecenie Komitetu Regionów, eksperci Małgorzata McKenzie, David Dyker, Katarzyna Sidło i Christopher Hartwell kompleksowo przyjrzeli się Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Autorzy zauważają, że pomimo dużego napływu emigrantów z regionu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa do Unii Europejskiej, lokalne władze nie poświęcają wiele uwagi migracji w tym obszarze. Co więcej, duża część lokalnych władz nie angażuje się w żadnego typu konsultacje z władzami na poziomie krajowym.