Efekt Harroda-Balassy-Samuelsona, Europe, handel zagraniczny, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Pozostałe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization, wolny handel

Efekt Harroda-Balassy-Samuelsona w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Seminarium podsumowujące prace badawcze w projekcie pt.: Efekt Harroda-Balassy-Samuelsona w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej,  finansowanym przez  Komitet Badań Naukowych (nr grantu 2 H02B 030 24), odbędzie się w dniu 29 października o godz. 15.00 w siedzibie CASE, przy ulicy Sienkiewicza 12 (IV piętro). Seminarium poprowadzi kierownik projektu - dr Przemysław Woźniak.