Czym jest rating?

Zaledwie około 40 podmiotów w Polsce posiada rating, czyli opinię wyspecjalizowanej agencji dotyczącą oceny ryzyka kredytowego tego podmiotu. Najwięcej ratingów mają gminy i miasta (m.in. Łodź, Poznań, Kraków), które mają obowiązek uzyskania ratingu, jeżeli chcą się zadłużyć za granicą. Na drugim miejscu są banki komercyjne, które często finansują się emisjami papierów dłużnych, także za granicą. Na pytania czym jest rating, jak przebiega procedura oceny ratingowej, jakie są zalety posiadania ratingu przez przedsiębiorstwa finasujące się na rynku kapitałowym oraz kto może się o niego ubiegać odpowiadają współautorzy Zeszytu BRE Bank – CASE nr 86.

Zeszyt BRE Bank CASE nr 86 pt. Ryzyko inwestycyjne Polski prezentuje referaty przedstawione na 86. seminarium z cyklu BRE Bank – CASE, które miało miejsce w październiku 2006 r. Organizatorzy seminarium zaprosili do wygłoszenia referatów: Tomasza Bogusa, dyrektora banku ds. sieci oddziałów korporacyjnych BRE Banku S.A., Mateusza Markiewicza, dyrektora Biura Zarządzania Finansami PKN Orlen S.A. oraz Mateusza Szczurka, głównego ekonomistę ING Banku Śląskiego S.A.

Polecamy także:

Najnowsze zeszyty z serii BRE Bank – CASE

Zapowiedzi planowanych seminariów oraz archiwum spotkań z cyklu BRE Bank – CASE