Czy prywatni przedsię- biorcy na Białorusi poprą reformy rynkowe?

W najnowszym wydaniu ebriefu dr hab. Piotr Kozarzewski przedstawia wyniki projektu finansowanego przez MSZ w ramach Programu „Polska Pomoc 2007”. Eksperci CASE i IPM Research Center w Mińsku przeprowadzili badania nt. stanu rozwoju małej przedsiębiorczości na Białorusi, a w szczególności jej zdolności do funkcjonowania w konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Piotr Kozarzewski pokazuje, że jakkolwiek duża liczba przedsiębiorców znajduje się w tzw. pułapce instytucjonalnej, to jednak większość z nich poparłaby reformy gospodarcze (ale pod warunkiem zachowania wysokiego poziomu ochrony firm krajowych). Aby przeczytać ebrief, zobacz: Will Private Businesses in Belarus Support Market Reforms? (tylko w jęz. ang.)