Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? 164. Zeszyt mBank-CASE

Rok 2019 przyniósł w Polsce dwucyfrowe wzrosty cen mieszkań i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. W niektórych miastach realne ceny nieruchomości mieszkaniowych osiągnęły najwyższy poziom w historii, nawet powyżej szczytu boomu z 2008 r. W rezultacie pojawiły się opinie, że mamy do czynienia z narastaniem bańki cenowej. Jednakże do tej pory nie zostały opublikowane żadne badania, które w sposób kompleksowy, na podstawie dostępnych danych za lata 2006-2019 zweryfikowały tę hipotezę.

Niniejsze opracowanie ma na celu uzupełnienie tej luki. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ ocena prawdopodobieństwa narastania bańki cenowej na rynku mieszkaniowym jest kluczowa z perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej i makroostrożnościowej w Polsce. Jeżeli bowiem faktycznie mamy do czynienia z narastaniem nierównowagi makroekonomicznej, to podjęcie wyprzedzających działań ograniczających dalszy wzrost cen i przygotowujących gospodarkę, w tym także sektor finansowy, na ewentualne załamanie cen na rynku mieszkaniowym, jest konieczne z punktu widzenia ograniczenia potencjalnych silnych wahań koniunktury.

 

Czytaj / Pobierz Zeszyt