Belarus, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Eurasian Economic Union, Russia, Trade, economic integration and globalization

Czy Białoruś skorzysta na członkostwie w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej?

Euroazjatycka Unia Gospodarcza, projekt mający na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej w  krajach postradzieckich, budzi wiele pytań i wątpliwości. Czy wzmacnianie współpracy regionalnej z Rosją będzie korzystne dla Białorusi? Analizując ostatnie trendy w handlu, na rynku pracy i w przepływie kapitału, Sierž Naūrodski i Uladzimir Valetka rzucają światło na wątpliwy charakter korzyści, które Unia miałaby przynieść białoruskiej gospodarce w obecnym kontekście makroekonomicznym i instytucjonalnym.

Nowy CASE E-brief: http://www.case-research.eu/en/node/58904