Belarus, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Trade, economic integration and globalization, WTO, WTO accession

„Członkostwo Białorusi w WTO: wpływ na przedsiębiorstwa krajowe”

Publikacja „Członkostwo Białorusi w WTO: wpływ na przedsiębiorstwa krajowe” została przygotowana w ramach projektu „Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO”.  W oparciu o wcześniejsze międzynarodowe doświadczenia, raport bada wpływ przystąpienia Białorusi do WTO na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Autorzy analizują także stosunek białoruskich przedsiębiorców do członkostwa Białorusi w WTO. Publikacja, jak i ankieta, na której jest oparta, pokazują, że białoruscy przedsiębiorcy mają pozytywne nastawienie i wierzą, że akcesja przyczyni się do ogólnego rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto, większość z nich liczy na wsparcie rządu w dostosowaniu się do nowych warunków i na ogólną poprawę klimatu inwestycyjnego. Najbardziej zaskakującym z wyników ankiety jest niski poziom wiedzy przedsiębiorców na temat podstawowych zasad i regulacji wynikających z członkostwa w WTO oraz innych kwestii związanych z procesem akcesji, w  rezultacie  czego nie są oni w stanie jasno przedstawiać władzy swojego stanowiska.

Raport ten jest jednym z dziewięciu głównych zadań w projekcie i jednym z trzech raportów dotyczących przystąpienia Białorusi do WTO.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, kliknij tutaj.