14 Kwi 2017

CASE wspiera politykę wolnego handlu

 Source: Reuters / Forum

Warszawa – Centrum Analiz Ekonomiczno Społecznych, wraz z innymi think-tankami zrzeszonymi w the Global Trade and Innovation Policy Alliance (GTIPA), wydały Wspólną Deklarację o Wzajemnych Korzyściach w Handlu i Korzyściach Płynących z Globalizacji dla Wszystkich Osób i Narodów. Szerzący się populizm i ideologia promująca większą ingerencję państwa w gospodarkę, postawiły pod znakiem zapytania ideę wolnego handlu. Prezes CASE, Christopher Hartwell uważa, że “w świecie, który pozornie zapomniał o prawdach, których nauczyliśmy się w ostatnich dwustu latach, mianowicie że handel czyni życie wszystkich lepszym, koniecznością jest przypominanie ludziom tego faktu. Zasady gospodarcze, to prawa człowieka i rządy powinny trzymać się z daleka od wzajemnie korzystnych i dobrowolnie przeprowadzanych transakcji. CASE jest dumny, że może być częścią tej inicjatywy i nie zaprzestanie dostarczać dowodów, na to, że handel jest dobry, słuszny i wszelkie ograniczenia handlowe są ograniczeniami praw człowieka.”

 

CASE wraz z innymi członkami GTIPA, wezwał polityków z całego świata do wsparcia i podjęcia trzech kroków w obronie światowego systemu handlu.

  1. Wzywamy do tego, by ponownie potwierdzić, kontynuacje i pogłębianie liberalizacji handlowych, globalnej integracji gospodarczej, włączając w to sektory usługowe.
  2. Wzywamy czołowe organizacje międzynarodowe do przyjęcia nowych i bardziej efektywniejszych rozwiązań, mających na celu powstrzymanie rosnącej fali merkantylizmu i strategii wzrostu opartych wyłącznie na eksporcie.
  3. Wzywamy wszystkie kraje do przyjęcia takiej polityki gospodarczej, która pobudza produktywność i innowacyjność, zarówno w sektorze handlowym, jak i poza nim, ponieważ niewydolna polityka gospodarcza danego kraju jest czynnikiem działającym w sposób znaczący na niekorzyść handlu.

Deklaracja została podpisana przez Center for Global Enterprise, Center for Social and Economic Research, Competere Free Market Foundation, Fundacion Idea, Geneva Network, the Information Technology and Innovation Foundation, the Lisbon Council, the Shanghai Science and Technology Policy Institute i Tic Tac de la CCIT.

Global Trade and Innovation Policy Alliance (GTIPA) jest siecią niezależnych think tanków, które wspierają dalszą liberalizację światowego handlu. Sprzeciwia się nowoczesnemu merkantylizmowi, który wypacza handel. GTIPA pokazuje, gdzie rządy mogą odgrywać czynną rolę w pobudzaniu wzrostu innowacyjności i produktywności w krajowych firmach i gospodarkach.

 

Czytaj deklarację

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Joanną Kędzierską:

joanna.kedzierska@case-research.eu, tel: 0048 222 062 930