02 Lip 2018

CASE przygotuje strategiczne rekomendacje dotyczące Nowego Jedwabnego Szlaku

 

China Belt

(photo credits :flickr,xiquinhosilva)

 

19 czerwca 2018 w biurze CASE została zorganizowana dyskusja na temat możliwości, jakie niesie dla Europy chińska inicjatywa Pasa i Szlaku. Dyskusja ta odbyła się w formacie okrągłego stołu, na którym omówione następne pytania badawcze:

Gospodarka

  • W jaki sposób europejskie firmy mogą czerpać korzyści z nowych możliwości, jakie otwiera przed nimi BRI?
  • Jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów mogą zmaksymalizować korzyści inwestycji infrastrukturalnych w ramach BRI?

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

  • W jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów mogą wykorzystać szanse i sprostać wyzwaniom związanym z BRI?
  • Jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów mogą przygotować się na wzrost politycznego i gospodarczego wpływu Chin w regionie?

Rekomendacje dla państw członkowskich UE, państw Bałkanów Zachodnich oraz podmiotów niepaństwowych powstaną w ciągu najbliższych miesięcy.  Cel : zmierzenie się z wyzwaniami i wykorzystanie szans stworzonych przez działania w kontekście chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative, BRI).

Inicjatywa THINK to ogólnoeuropejski projekt zainspirowany chińską inicjatywą BRI. Sercem inicjatywy THINK jest sieć badaczy, analityków i konsultantów, których zadaniem jest moderowanie, prowadzenie i wspieranie badań oraz rozwoju strategii.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań i omówione szansy i wyzwania, jakie BRI niesie dla Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym i infrastrukturalnym. BRI to projekt, który bez wątpienia wpłynie na europejsko-chińskie relacje gospodarcze. Dlatego też w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora prywatnego, państwowego i akademickiego, którzy są szczególnie zainteresowani nadchodzącymi możliwościami handlowymi i inwestycyjnym. Rekomendacje zostaną opracowane w końcowym dokumencie strategicznym, który zostanie przedstawiony w ramach prezydencji Austrii w Radzie UE w październiku 2018 r.