Europe, Financial sector, handel zagraniczny, polityka fiskalna, Unia Europejska

CASE na spotkaniu "5th Asia Economic Community Forum- Creating Asia Together"

Marek Dabrowski, Case Fellow, był prelegentem podczas piątego Asia Economic Community Forum- "Creating Asia Together", które odbyło się w dniach 31 października- 2 listopada 2013 w Incheon w Republice Korei Południowej. Gospodarzem spotkania było Asia Economic Community Foundation. Podczas 13 sesji forum, zorganizowanej przez Association for Comparative Economic Studies (ACES) oraz Korean Association for Comparative Economic Studies, Marek Dąbrowski wygłosił prezentację “Fiscal or Bailout Union: Where is the EU/EMU’s Fiscal Integration Heading?”.  W trakcie prezentacji wyjaśnił współzależności pomiędzy unią walutowa i unią fiskalną oraz omówił ewolucję rozwiązań fiskalnych w UE/UGW, jak również pozytywne i negatywne następstwa pogłębienia integracji fiskalnej w UE. Podczas panelu swoje wystąpienia zaprezentowali również M. Kuboniwa z Hitotubashi University, Wooseok Ok z Incheon National University oraz J. T. Haltimer, członek Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Przedstawiona przez prof. Dąbrowskiego prezentacja oparta była na wydanej w ubiegłym miesiącu przez CASE w ramach serii Studia i Analizy publikacji o tym samym tytule, “Fiscal or Bailout Union: Where is the EU/EMU’s Fiscal Integration Heading?”, której pełny tekst dostępny jest tutaj.

Więcej informacji na temat forum można uzyskać na jego stronie internetowej  http://www.aecforum.net/sub/aecforum2012/message.html