Europe, gazownictwo, Infrastructure, energy and climate change, Polska, polska gospodarka

CASE na konferencji „Polski gaz ziemny 2020. Prawo, podatki, perspektywy.”

Dr Maciej Sobolewski wystąpił na konferencji „ Polski gaz ziemny 2020. Prawo, podatki, perspektywy” organizowanej przez Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego i Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Celem konferencji była dyskusja nad stworzeniem rozwiązań prawno-podatkowych w obszarze poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, które przyciągną zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych i otworzą tym przed Polską perspektywę sukcesu ekonomicznego związanego rozwojem rynku gazu łupkowego.

Podczas pierwszego panelu zaproszeni eksperci dyskutowali o tym, jakie powinny być zapewnione warunki, które uczynią z Polski atrakcyjny rynek i zapewnią potencjalnym inwestorom rentowność ich inwestycji. Drugi panel poświęcony był tematyce podatkowej. Rozważano, jakie powinny być wprowadzone obciążenia fiskalne, aby ułatwić inwestorom pozyskiwanie środków na realizację inwestycji i tym samym zachęcić ich do działalności.poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce.


Maciej Sobolewski wystąpił w trzecim panelu w dyskusji o gospodarczym znaczeniu rozwoju wydobycia gazu niekonwencjonalnego z łupków w perspektywie Polski, UE i Świata. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował możliwe scenariusze rozwoju branży gazu łupkowego w Polsce wraz z prognozą efektów makroekonomicznych dla gospodarki Polski do roku 2025. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Przedstawiciel Ministerstwa Energii Kanady oraz przedstawiciele czołowych firm energetycznych oraz doradczych działających w Polsce.
Rozwój energetyczny jest jednym z największych obecnie wyzwań stojących przed Polską. CASE bierze aktywny udział w debacie na temat kierunków rozwoju energetycznego kraju poprzez realizację projektów badawczych w obszarze ekonomii energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem oceny makroekonomicznych skutków  rozwoju nowych źródeł energii oraz polityki energetycznej państwa.