CASE jest liderem w prognozach ekonomicznych

“Ten wieloetapowy wyścig […] wyraźnie wygrało Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych” podsumowuje Marek Borowski w swoim ostatnim rankingu który przez 11 lat prowadził dla Gazety Wyborczej. CASE został uznany za najbardziej wiarygodny ośrodek badawczy w prognozowaniu najważniejszych parametrów makroekonomicznych w 2009. 

Ranking ocenia i porównuje prognozy czterech głównych wskaźników: tempa wzrostu PKB, inflacji, bezrobocia i inwestycji publikowanych przez ośrodki badawcze w Polsce.  To własnie zespół CASE Polish Economic Outlook w składzie: Maciej Krzak, Mateusz Walewski oraz Przemka Woźniak, okazał się być najbardziej trafny w swoich prognozach, nawet w warunkach tak niesprzyjających jakie panowały w 2009 roku.

Wreszcie autor stwierdza „11 lat to wystarczający okres, aby wyrobić sobie pogląd, kto w prognozowaniu podstawowych kategorii makroekonomicznych jest najbardziej wiarygodny, kto dysponuje najlepszym modelem makroekonometrycznym lub po prostu intuicją. Na kim możemy polegać bardziej, a na kim mniej…”

[Więcej o rankingu w gazecie wyborczej]