CASE jednym z najwyżej ocenianych think thanków w Europie Wschodniej


Szacuje się, że na świecie działa ponad 5 tys. think thanków, z czego  w Europie Wschodniej 514. Europa Wschodnia plasuje się zaraz za Ameryką Łacińską i Karaibami (9.84%). Nasz region wyprzedza Afrykę (7.76%)  i region Środkowego Wschodu i północnej Afryki (3.99%).

        Nazwa regionu                                         liczba Think Thanków

                Ameryka Północna                                      1,872    
                Europa Zachodnia                                      1,208
                Azja                                                               653
                Ameryka Łacińska i Karaiby                          538
                Europa Wschodnia                                        514
                Bliski Wschód i Północna Afryka                   218   
                Oceania                                                          38


Budapeszt, Warszawa i Kijów są ważnymi centrami aktywności think thanków Europy wschodniej. Uważa się ,że mają duży udział w dyskursie na temat  sytuacji politycznej i ekonomicznej w regionie.

W porównaniu z innymi państwami regionu, Polska, która zajmuje razem z Węgrami 22. miejsce w Rankingu, ma bardzo silną pozycję. W naszym kraju działa 40 think thanków. Wyprzedzają nas jedynie Rosja (107 think thanków), Rumunia (53) i Ukraina (45).

Ranking „The Global Go-To Think Tank Index” został opracowany przez  Jamesa G. McGanna, dyrektora programu „Think Thanks and Civil Society” na Uniwersytecie Pensylwanii. Jest to pierwszy ranking o tak szerokim zakresie oceniający think thanki z całego świata. „The Global Go-To Think Tank Index” został stworzony w oparciu o ogólnoświatowe badania przeprowadzone wedle określonych kryteriów wśród setek ekspertów i uczonych. Jego celem było wyłonienie wiodących grup ekspertów w poszczególnych regionach.

Podsumowanie  badań przeprowadzonych wśród ekspertów z całego świata opublikowano w Foreign Policy magazine ( styczeń/luty 2009)
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598&page=0

Pełną wersję raportu można znaleźć na stronie Uniwersytetu Pensylwanii.
www.sas.upenn.edu/irp/documents/2008_Global_Go_To_Think_Tanks.pdf