Europe, indeks, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy

CASE CPI: Ceny w lutym spadły w Internecie o 0,1 proc. m/m

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, internetowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wyniósł 99,9 w relacji miesiąc do miesiąca.

 

Z badania CASE wynika, że w lutym najbardziej wzrosły ceny w kategoriach „Użytkowanie mieszkania i nośniki energii” (o 0,6 proc.), „Restauracje i hotele”(o 0,5 proc.)  oraz „Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (o 0,5 proc.). Najmocniej zaś ceny spadły w kategorii „Transport” (o 2,8 proc), drugi miesiąc z rzędu.

 

Najnowsze dane dotyczące zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1 Zmiany poziomu cen w lutym 2016 względem stycznia 2016 w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS

 

 

 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały średnio o 0,3 proc. Spośród artykułów spożywczych najbardziej spadały ceny jabłek (o 6 proc.) i innych owoców świeżych (o 6 proc.) oraz ziemniaków (o 6 proc.). Rosły natomiast ceny ryb i owoców morza (o 3 proc.), owoców cytrusowych i bananów (o 2 proc.) oraz cukru (o 2 proc.). Za wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (średnio o 0,3 proc.) odpowiadał głównie wzrost cen wyrobów tytoniowych (o 0,6 proc.) oraz innych napojów alkoholowych (o 0,5 proc.).

Za spadki cen odzieży i obuwia (średnio o 0,1 proc.) w głównej mierze odpowiadały zmiany cen odzieży damskiej (o 0,5 proc.), męskiej (o 0,4 proc.) oraz dziecięcej (o 0,3%). Wzrosły przy tym jednak ceny obuwia męskiego (o 1,4 proc.).

Ceny w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły przeciętnie o 0,6 proc. Ceny wynajmu mieszkań oferowanych w Internecie wzrosły przeciętnie o 2 proc, najbardziej dynamicznie w przypadku najmniejszych z oferowanych lokali. Nieznacznie wzrosły także koszty usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (0,2 proc.). Pozostałe usługi w ramach tej kategorii nie uległy istotniejszym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. W kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego notowano wzrosty cen o 0,5 proc. Najbardziej wzrosły ceny wyrobów szklanych i ceramicznych, o około 1,4 proc. Wzrost dotyczył także  środków czyszczących i konserwujących, których ceny rosły średnio o 0,7 proc. Ceny mebli i innych elementów wyposażenia domów pozostały na relatywnie niezmienionym poziomie.  

Przeciętny poziom cen związany ze zdrowiem wzrósł o 0,1 proc. i wynikało to ze wzrostu cen lekarstw o 0,2 proc.

Średni spadek poziomu cen w kategorii transport o 2,8 proc. to w dużej mierze efekt spadku cen w kategorii eksploatacja środków transportu (o 3,5 proc.). Ceny usług transportowych wzrosły o 0,5 proc.

Ceny w kategorii łączność pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Internetowa oferta wydatków na rekreację i kulturę drożała średnio o 0,1 proc. W głównej mierze był to efekt wzrostu cen sprzętu RTV (o 0,5 proc.). Pozostałe towary i usługi w ramach tej kategorii koszyka inflacyjnego pozostały bez większych zmian.

Koszty edukacji spadły w lutym o 0,7 proc. i wynikało to głównie ze spadku cen oferowanych kursów i korepetycji (o 1,3 proc.).

Ceny w restauracjach i hotelach w lutym br. rosły przeciętnie o 0,5 proc. Internetowe oferty hoteli rosły średnio o 2,5 proc. Ceny usług gastronomicznych pozostały na niezmienionym poziomie.

Wzrost cen w kategorii Inne towary i usługi o 0,4 proc. to głównie efekt podniesienia cen artykułów higienicznych (o 1,4 proc.) oraz ubezpieczeń związanych z transportem (o 0,7 proc.)