CASE CPI: Ceny w listopadzie wzrosły w Internecie o 0,1 proc. m/m

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, inflacja w listopadzie wyniosła 0,1 proc. w relacji miesiąc do miesiąca.

Z badania CASE wynika, że w listopadzie najbardziej wzrosły ceny w kategorii „Edukacja” (o 1,3 proc.), a najmocniej spadły w „Rekreacja i kultura” (o 0,6 proc).

Najnowsze dane dotyczące zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zmiany poziomu cen w listopadzie względem października 2015 w kategoriach zgodnie z klasyfikacją GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły średnio o 0,4 proc. Spośród artykułów spożywczych najbardziej wzrosły ceny owoców świeżych (o 13 proc.) w tym w szczególności arbuzów (o 44 proc.), truskawek (34 proc.) i winogron (19 proc.). Istotnie wzrosły także ceny ziemniaków (o 10 proc.). Rosły także ceny mąki (3 proc.), serów (2 proc.) oraz nabiału (mniej niż 1 proc.). Największy spadek cen produktów żywnościowych dotyczył owoców cytrusowych i bananów (o 11 proc.), spadły także ceny niektórych warzyw, między innymi kalafiorów (o 21 proc.), pomidorów (14 proc.), marchewek (7 proc.). Za zmianę cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych odpowiadał głównie przeciętny wzrost cen piwa (o 1,3 proc.).

Za spadki cen odzieży i obuwia w głównej mierze odpowiadały zmiany cen obuwia (męskiego i dziecięcego) oraz odzieży dziecięcej.

Ceny w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły przeciętnie o 0,1 proc. Ceny wynajmu mieszkań oferowanych w Internecie wzrosły przeciętnie o 1,5 proc. Nieznacznie wzrosły także koszty usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (0,2 proc.). W kategorii wyposażenie mieszkania notowano spadki cen o 0,4 proc. Ceny mebli spadły o około 1,5 proc., a sprzętu AGD o 0,5 proc. Spadły także ceny niektórych środków czystości chociaż średnia cena środków do prania wzrosła (o 0,15 proc.).

Przeciętny poziom ceny związany ze zdrowiem wzrósł o 0,2 proc. w tym leki i środki przeciwbólowe o 0,4 proc. Średni wzrost poziomu cen w kategorii transport to w dużej mierze efekt wzrostu cen paliw (o 0,4 proc.). Ceny w kategorii łączność pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Deflacja w wydatkach na rekreację i kulturę (o 0,6 proc.) wynika w głównej mierze ze spadku cen wyposażenia ogrodów (1 proc.), sprzętu RTV (0,4 proc.) oraz książek (0,6 proc.).

Koszty edukacji wzrosły w listopadzie o 1,3 proc. i wynikało to głównie ze wzrostu cen usług edukacyjnych, w tym korepetycji (2,3 proc.).

Ceny w restauracjach i hotelach w listopadzie br. podniesiono przeciętnie o 0,1 proc. Internetowe oferty hoteli były droższe niż w październiku średnio o 1 proc. Nieznacznie wzrosły także ceny usług gastronomicznych.

Pierwszy opublikowany odczyt inflacji konsumenckiej CASE wykazał spadek cen w październiku br. o 0,7 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Od początku grudnia wskaźnik inflacji konsumenckiej CASE będzie publikowany w odstępach cotygodniowych.