Anna Fornalczyk


Współzałożyciel CASE

Członek Rady Fundacji (do stycznia 2010)

 

Specjalizacja
Mikroekonomia, polityka konkurencji


Obecne stanowiska:
• Profesor w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University (Nowy
Sącz).
• właściciel firmy doradczej Competition Development Center (COMPER),
• członek Komitetu d/s Konkurencji i Ochrony Konsumentów w UOKiK,
• członek Rady Naukowej przy Prezesie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
• członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Doświadczenie:
Poprzednie stanowiska:
• członek Radu Nadzorczej AGORY SA.
• członek rad nadzorczych spółki Delecta, banków PBG i Banku Inicjatyw Gospodarczych oraz spółki Softbank. 1995 - 2001
• konsultant Komitetu Antymonopolowego Rosji na zlecenie Komisji UE (1995 - 1996)
• konsultant Banku Światowego do spraw konkurencji.
• negocjacje z Komisją Wspólnot Europejskich nt. reguł konkurencji.
• prezes Urzędu Antymonopolowego (obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK) 1990 - 1995


Wykształcenie:
od 1987 r. doktor habilitowany ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim


Znajomość języków:
polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), serbo-chorwacki (biegły), francuski (dobry)


Zaangażowanie projektu: ekspert