164. seminarium mBank-CASE: Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa?

Mimo postępującego spowolnienia gospodarczego, ceny nieruchomości mieszkaniowych w większości miast wojewódzkich rosną w tempie powyżej 10 proc. i to zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Sprzyjają temu historycznie niskie stopy procentowe, dekoniunktura na warszawskiej giełdzie, szybki wzrost dochodów, rekordowo dobre nastroje gospodarstw domowych, migracje do miast, w tym także pracowników zza wschodniej granicy. W konsekwencji na rynku mamy też coraz więcej krótkoterminowego kapitału inwestycyjnego, a spiralę cen nakręcają tzw. transakcje flipowe – zakup mieszkań, ich remont lub urządzenie, a następnie odsprzedaż po kilku tygodniach ze średnim zyskiem 10-15% w skali roku. O rosnącym napływie kapitału inwestycyjnego na rynek nieruchomości świadczy m.in. dwukrotny wzrost wartości transakcji gotówkowych (z 2 do 4 mld zł kwartalnie) między 2015 a 2018 r. Czy to oznacza, że w Polsce narasta bańka na cenach mieszkań? A jeżeli tak, to kiedy należy spodziewać się jej pęknięcia i jakie może to spowodować konsekwencje dla gospodarki? Co można zrobić, by ograniczyć dalszy wzrost cen i ochronić gospodarkę przed skutkami ich załamania? Zagadnienia te zostały poruszone przez prelegentów 164. seminarium mBank-CASE: dr Adama Czerniaka i Stefana Kawalca. Wnioski z seminarium zostaną wkrótce opublikowane w 164. Zeszycie mBank-CASE.

 

Obejrzyj retransmisję z seminarium

 

Pobierz prezentację