157. seminarium mBank-CASE: Czy Rada Polityki Fiskalnej jest potrzebna Polsce?

Fundacja mBanku i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić
na  
157. Seminarium mBank – CASE


 pt. „Czy Rada Polityki Fiskalnej jest potrzebna Polsce?”

Wystąpienia w panelu:

1. Rady fiskalne na świecie - wnioski dla Polski
Łukasz Janikowski ekonomista CASE, ekspert ds. polityki fiskalnej

2. Rady fiskalne: Pozytywne doświadczenia z Węgier
Dr Balázs Romhányi – Dyrektor węgierskiego Instytutu Odpowiedzialności Fiskalnej; były dyrektor biura Rady Fiskalnej Republiki Węgier

3. O radach fiskalnych z perspektywy krytycznej
Dr Mateusz Szczurek – zastępca dyrektora, ekonomista regionalny  EBRD; członek Europejskiej Rady Fiskalnej; były minister finansów
 

Seminarium odbędzie się 28 czerwca  2018 w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SEMINARIUM

 

O seminarium:

Niezrównoważenie i procykliczność polityki fiskalnej są problemami w wielu krajach rozwiniętych. Kryzys zadłużenia publicznego pokazał, że reguły fiskalne są przydatnym, choć niewystarczającym narzędziem służącym ich osłabieniu. Liczna i rosnąca grupa ekonomistów nawołuje do powoływania do życia ‘rad polityki fiskalnej’ – niezależnych ciał kolegialnych złożonych z ekspertów, które mają pełnić rolę niezależnych recenzentów polityki rządu oraz doradzać rządowi i parlamentowi w zakresie polityki fiskalnej. Rady takie istnieją już w co najmniej 40 krajach. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma takiej rady. Celem seminarium jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Polsce jest potrzebna rada polityki fiskalnej i jaką wartość dodaną mogłaby ona wnieść do debaty publicznej w zakresie polityki fiskalnej.

 

calculator-1680905_1280

Zdjęcie: Pixabay