Susan Maguire

CASE Fellow

Obszary specjalizacji:

  • Przemiany w środowisku młodzieżowym
  • NEET
  • Kształtowanie i ocena polityki
  • Edukacja, zatrudnienie i szkolenia po 16 roku życia 

Sue Maguire jest profesorem honorowym w Institucie Studiów Politycznych na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii oraz współpracownikiem Centrum Umiejętności, Wiedzy i Wydajności Organizacyjnej (SKOPE) na Uniwersytecie w Oxfordzie. W trakcie trzydziestoletniej kariery akademickiej koncentrowała się na badaniach, rozwoju polityki i ewaluacji edukacji, zatrudnienia, umiejętności i nierówności. Szczególnym obszarem jej kompetencji jest badanie życia i doświadczeń młodych ludzi zaklasyfikowanych jako nieuczący się, niezatrudnieni lub nieszkolący (NEET), bezrobotni i nieaktywni ekonomicznie. Zarządzała dużymi wszechstronnymi badaniami mającymi na celu ocenę polityki i programów mających na celu wspieranie przejścia młodych ludzi do edukacji, zatrudnienia i szkolenia (EET).

Sue doradzała decydentom zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Była gościnnym ekspertem-świadkiem podczas dochodzeń prowadzonych przez komisje w Izbie Gmin i Izbie Lordów, a w 2017 roku była członkiem panelu w Niezależnym Przeglądzie Rządu Brytyjskiego dotyczącym akcji społecznej Young People's Full-Time. w 2019 roku Sue zakończyła projekt ESRC zatytułowany "A Lost Generation? Understanding and preventing NEETs in the UK, France, Germany, the Netherlands and Japan". Współtworzyła białą księga dla Skills Development Scotland w 2020 roku na temat interwencji wspierających zatrudnienie dla młodych ludzi oraz międzynarodowy przegląd poświęcony podniesieniu wieku uczestnictwa dla Wales Centre for Public Policy (WCPP) w imieniu rządu walijskiego (2021). Wraz z IFF Research jest zaangażowana w ocenę programu Kickstart, który został wprowadzony przez rząd brytyjski w celu rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży podczas pandemii COVID-19.

 

 

 

WYBRANE OSTATNIE PROJEKTY BADAWCZE:

2021-2023 Evaluation of the Kickstart Scheme (Department for Work and Pensions) 

2016-2019 A Lost Generation? Zrozumienie i zapobieganie NEETs w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii i Japonii (Open Research Area/ESRC)

2015-2017 Próba zrozumienia braku aktywności ekonomicznej wśród młodych kobiet w wieku 16-24 lat (Young Women's Trust i Barrow Cadbury Trust)

2015-2016 Think piece on possible options for improving the performance and efficiency of Welsh sixth form schools (Welsh Government)

2012-2014 Ewaluacja kontraktu młodzieżowego dla 16- i 17-latków (DfE)

2012-2013 Podniesienie wieku uczestnictwa (RPA) Faza 4 badań (DfE)

 

 

 

PRZYKŁĄDOWE PUBLIKACJE:

Maguire, S. (2022) A difficult nut to crack? A review of employment programmes for young people. Edge Foundation.

Maguire, S., Levels, M., Brzinsky, C., Jongbloed, J. and Tkai, H. (2022) ‘Policy interventions Targeting NEETs in Different International Settings.’ in Levels et al. (eds.). The Dynamics of Marginalized Youth: Not in Education, Employment Or Training Around the World. London: Routledge, pp 180-205.

Maguire, S. (2022) ‘How do we define the NEET group?’ in Anagnostopoulou, D. and Skiadas, D. (eds.) Higher Education and Research in the European Union. Switzerland: Springer Cham, pp 317-326.

Maguire, S. (2021) Raising the Age of Participation to 18. Cardiff: Wales Centre for Public Policy.

Maguire, S. (2021) ‘Early Leaving and the NEET Agenda across the UK.’ Journal of Education and Work, Vol. 34 (7-8), 826-838

Danner, M., Guégnard, C. and Maguire, S. (2021) ‘Understanding Economic Inactivity and NEET Status among Young Women in France and the UK.’ Journal of Education and Work, Vol. 34 (7-8),839-854

Maguire, S. (2020) ‘What works? An analysis of Employment Support Interventions for Young people.’ White Paper commissioned by Skills Development Scotland (SDS).

Maguire, S. (2020) ‘Youth 2020 – Preventing another lost generation?’ Intereconomics, Vol. 55 (6), 356-60.

Maguire, S. (2018) ‘Who cares? Exploring economic inactivity among young women in the NEET group across England’. Journal of Education and Work, Vol 31(7-8), 660-675.

Maguire, S. (2017) ‘A Spotlight in young women who are defined as NEET and economically inactive’. Cuadernos de Investigación en Juventud, Vol 11(3), 3-11.

Maguire, S. (2015) ‘NEET, Unemployed, Inactive or Unknown – why does it matter?’ Educational Research, Special Issue: Education to Employment: Complicated Transitions in a Changing World, Vol. 57 (2),121-132.

Maguire, S. (2013) ‘What Measures Can Be Taken to Address the Specific Problem of Young People Who Are NEET?’ Intereconomics, Vol. 48 (4), July, 196-201.

Maguire, S. (2010) ‘ ‘I just want a job’ – What do we really know about young people in jobs without training?’. Journal of Youth Studies. Vol.13 (3), June, 317-333.

Maguire, S. (2008) ‘Paying young people to learn – does it work?’. Research in Post-Compulsory Education, Vol. 13 2), July, 205-216.

Maguire, S. and Thompson, J. (2007) Young people not in Education, Employment or Training – where is government policy taking us now?’.  Youth & Policy, No. 96. Summer, 5-18.

Maguire, S. and Rennison, J. (2005) ‘Two Years On: The Destinations of Young People who were NEET at 16’.  Journal of Youth Studies, Vol. 8 (3), June, 187-202.