160. seminarium mBank-CASE: Finansowanie polskiej gospodarki: perspektywy i zagrożenia

Fundacja mBanku i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


160. seminarium mBank – CASE

 

pt. Finansowanie polskiej gospodarki:
perspektywy i zagrożenia

 

Wystąpienia:

Andrzej Halesiak - ekspert ds. rynków finansowych, członek TEP

Stefan Kawalec - prezes Capital Strategy

Ernest Pytlarczyk - główny ekonomista mBanku

 Mariusz Więckowski - partner zarządzający Areto

 

Seminarium odbędzie się 21 marca 2019 r. w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

 

Zarejestruj się na seminarium

 

O seminarium:

Dostęp do finansowania oraz sposób wykorzystania dostępnych zasobów finansowych są czynnikami istotnymi dla procesów rozwojowych. W trakcie seminarium przedstawione zostaną źródła finansowania polskiej gospodarki, w tym to jak globalny kryzys finansowy wpłynął w  ostatnich latach na ich strukturę. Wypowiedzi panelistów i późniejsza dyskusja ukierunkowane będą jednak przede wszystkim na przyszłość. Uczestnicy seminarium zastanawiać się będą nad tym jaką rolę w finansowaniu gospodarki powinny odgrywać w przyszłości banki, rynek kapitałowy oraz instytucje rozwojowe powiązane z państwem. W tym kontekście pojawi się kwestia uwarunkowań (regulacyjnych, podatkowych, itp.), które powinny zostać spełnione, aby każdy z tych segmentów był w stanie efektywnie wypełniać swoją rolę. Mowa będzie także o tym czy i jak zachodzące obecnie zmiany w sektorze bankowym (konsolidacja, przekształcenia właścicielskie) oraz na rynku kapitałowym (działania przewidziane w strategii) będą oddziaływać na ich zdolność finansowania gospodarki. Pojawi się także kwestia szans i wyzwań związanych z wykorzystaniem zagranicznego kapitału.

 

Prelegenci:

Andrzej Halesiak ekonomista i menedżer przez kilkanaście lat związany z sektorem bankowym, gdzie zajmował się analizami o charakterze strategicznym. Wcześniej przez kilka lat zatrudniony w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie pracował przy projektach związanych z przyciąganiem zagranicznych inwestycji do EŚW, rozwojem e-biznesu, restrukturyzacją firm czy też strategią rozwoju. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Departament Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów), uczestnicząc m.in. w pracach przygotowawczych negocjacji warunków przystąpienia Polski do UE w obszarze Unia Gospodarcza i Walutowa. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członkiem TEP, felietonistą Parkietu oraz autorem bloga poświęconego zagadnieniom gospodarczym (andrzejhalesiak.pl). Autor i współautor wielu raportów i artykułów m.in. „Jaki system finansowy dla Polski”, „25+ Od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu”, „Polska gospodarka w post-kryzysowym świecie – niewątpliwe sukcesy, ale wyzwania narastają”.

Stefan Kawalec - prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako głównym doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie - Podsekretarz Stanu. Współautor Planu Balcerowicza (1989-1990). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor (wspólnie z Ernestem Pytlarczykiem) książki „Paradoks euro. Jak wyjść pułapki wspólnej waluty?”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016. Współautor raportu „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?”, Capital Strategy, Warszawa 2015 (Zaproponowano tam rozwiązania zastosowane później w ustawie z 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).  Współautor „Raportu dotyczącego optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie”, Capital Strategy 2012.

Ernest Pytlarczyk - doktor nauk ekonomicznych, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W przeszłości pracował jako analityk rynków finansowych w Banku Handlowym, researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w banku centralnym Niemiec we Frankfurcie. Manager, strateg, skoncentrowany na rekomendacjach inwestycyjnych, prognozach makro i planowaniu strategicznym. Jest jednym z najlepiej ocenianych analityków na polskim rynku. Uznany za najlepszego polskiego analityka makroekonomicznego w roku 2008 oraz 2015 (ranking PARKIET, czołowy polski dziennik finansowy). Zdobył drugie miejsce w tym samym rankingu w roku 2007 i 2009. Autor artykułów na temat modelowania DSGE i ekonometrii bayesowskiej, a także współautor książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”. Obecnie obejmuje stanowisko głównego ekonomisty, dyrektora IR i strategii grupy w mBanku.

Mariusz Więckowski - prowadzi firmę konsultingową Areto, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkami instrumentów finansowych. Doradza podmiotom rynku finansowego w zakresie m.in. kwestii regulacyjnych, dokumentacyjnych, zarządzania ryzykiem i operacyjnych związanych z instrumentami rynku regulowanego i OTC. W ostatnich latach uczestniczył w projektach doradczych wdrożenia wymogów MiFID II/MiFIR oraz EMIR w wielu bankach, firmach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Bierze udział w projektach prowadzonych przez BTA Consulting Ltd. w Polsce (Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce, 2018; Weryfikacja Strategii GPW SA 2018-2022, 2018; Analiza Porównawcza GPW SA, 2015-2016). Uczestniczy również w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich (m.in. EMIR, MiFID II/MiFIR). Prowadzi wiele szkoleń (otwartych i wewnętrznych) w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących instrumentów finansowych. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie rynków finansowych. W przeszłości pracował w Banku BPH (był m.in. odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych) oraz BRE Banku.

 

money

Photo: Pixabay