Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, Other Regions

Wspieranie realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych w Azji i rejonie Pacyfiku

 

Opis projektu:

Projekt, w ramach którego analizowana była zbieżność Milenijnych Celów Rozwojowych oraz Programu Redukcji Ubóstwa w sześciu krajach transformacji: Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, Mongolii i Tadżykistanie. Eksperci CASE: Roman Mogilevskij, Victor Baramia i Mushegh Tumasyan zweryfikowali stopień realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych oraz Programów Redukcji Ubóstwa w każdym z wymienionych krajów i zbadali ich wzajemne powiązania oraz stopień zbieżności. Wyniki projektu zostały opublikowane w serii Studia i Analizy (nr 312).

 

Sponsor:

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Ekonomiczno-Społeczna ds. Azji i Pacyfiku (UN ESCAP)