02 Maj 2023

World Economic Forum 2023: The Growth Summit

Growth Summit jest globalnym strategicznym szczytem, na którym spotykają się liderzy największych światowych korporacji. Poruszane są na nim kwestie globalnego wzrostu, pojawiających się trendów i strategicznych zagrożeń, przed którymi stoją korporacje i rządy na całym świecie.

W programie szczytu znalazły się dyskusje na temat sztucznej inteligencji, jej wpływu na zatrudnienie oraz potrzeby przekwalifikowania się w odpowiedzi na ten nowy trend. W trakcie wydarzenia poruszono również zagrożenia związane z wojną w Ukrainie oraz kwestie związane z walką z inflacją, w związku z coraz bardziej agresywnymi działaniami banków centralnych na całym świecie.

CASE Ukraine było jedynym przedstawicielem Ukrainy na wydarzeniu Światowego Forum Ekonomicznego. Dmytro Boyarchuk odbył cykl spotkań z uczestnikami Growth Summit ze środowiska naukowego, omawiając sytuację na Ukrainie i potencjalną współpracę przy odbudowie powojennej kraju, w tym kwestię migracji.