Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze, Studia i analizy, transformacja systemowa

Wnioski z pierwszych czterech lat zmian systemowych w Europie Wschodniej