branża meblarska, branża odzieżowa, Europe, innowacje, Macroeconomics and macroeconomic policy, przedsiębiorstwo, przemysł przetwórczy, Raporty CASE, sieci

Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy

Streszczenie

W latach 90. stopa wzrostu gospodarczego w Polsce należała do najwyższych w Europie. Po okresie zmniejszonego tempa wzrostu PKB w latach 2001-2002, wydaje się, iż Polska wróciła na ścieżkę szybszego wzrostu, w okolicach 4% rocznie. Jednakże nawet przy takim tempie wzrostu Polska w przewidywalnej przyszłości nie będzie w stanie zmniejszyć luki w dochodach per capita dzielącej ją nawet od najbiedniejszych spośród „starych” krajów członkowskich Unii Europejskiej (np. przy założeniu rocznego tempa wzrostu PKB w Grecji w wysokości 2% przy równoczesnej rocznej stopie wzrostu polskiego PKB w wysokości 5%, w Polsce PKB na jednego mieszkańca osiągnąłby poziom grecki dopiero po 22 latach. W tej sytuacji niezbędna jest identyfikacja i analiza nowych czynników, które będą stymulować dalszy długookresowy wzrost gospodarczy.