01 Kwi 2001 - 01 Lip 2001

Restrukturyzacja i rozwój sektora bankowego w krajach o bardziej zaawansowanych reformach: wnioski dla Bułgarii. Przypadek Polski

Opis projektu:

Sfinansowany przez East-West Management Institute (EWMI) oraz CASE projekt został zrealizowany w I połowie 2001 roku. Stanowił on część większego przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu USAID pt. "Partners for Financial Stability (Partnerzy na rzecz stabilności finansowej). Poza CASE w szerszym projekcie uczestniczyli: P. Gaspar (International Center for Economic Growth, Budapest), M. Mejstrik i A. Dvorakova (Faculty of Social Sciences of Charles University, Praga) oraz Economic Policy Institute (EPI, Sofia).

Celem projektu było przekazanie partnerom bułgarskim doświadczeń w restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Raport na temat sektora bankowego w Polsce przygotowali Ewa Balcerowicz i Andrzej Bratkowski, przy współpracy: Anny Orlik, Remigiusza Nawrata, A. Wojciechowskiego, Julii Iwińskiej oraz Katarzyny Wilary. Opracowanie zostało przedstawione w czerwcu 2001 r. na konferencji w Sofii.

Podsumowanie projektu stanowi wydana w serii Raporty CASE nr 44 praca pt. "Restructuring and Development of the Banking Sector in Poland. Lessons to be Learnt by Less Advanced Transition Countries". Nakładem Economic Policy Institute, partnera i odbiorcy wyników prac zespołu CASE, ukazała się także pokonferencyjna publikacja pt. "Restructuring and Development of the Banking Sector in Central and South-Eastern European Countries: Mutual Lessons from Practical Experience in Transition", prezentująca doświadczenia ośmiu krajów Centralnej (w tym Polski) i Południowej Europy w restrukturyzacji sektora bankowego.